Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tarotové výklady s 2 až 9 kartami

9. 12. 2008

 

1.DENNÍ KARTA S VYSVĚTLIVKAMI

1

2                   3

 

1 - Denní karta

2 - Momentální situace; to,co Vámi hýbe

3 - Pozadí dnešního dění

 


 

 

2.DENNÍ KARTA S DODATKY

3     2     1

 

1 - Denní karta

2 - Zvláštní úkol pro dnešek

3 - Zvláštní šance pro dnešek

 


 

3.OSOBNOST (VA)

2

1

3         4

 

1 - Vnitřní podstata

2 - Duchovnost

3 - Intelekt

4 - Emoce

 

 


 

 4.BUDOUCNOST

1+2 →→ 3+4 →→ 5+6 

1+2 - Přítomnost

3+4 - Cesta od přítomnosti k budoucnosti

5+6 - Budoucnost

 


 

 5.HVĚZDA

7

4          6

1

3            5

2

1 - Hlavní problém

2 - Současnost

3 - Intelekt

4 - Vědomé touhy

5 - Emoce

6 - Co je skryto

7 - Výsledek

 


 

6.PODKOVA

1                          7

2                   6

3           5

4

1 - Minulost

2 - Současnost

3 - Budoucnost

4 - Nejlepší postup

5 - Vliv okolí

6 - Překážky

7 - Výsledek

 


 

 7.VOLBA

2

3        4

1

6         7

5

1 - Přehled situace

2+3+4 - Bezpečný výběr

5+6+7 - Dobrodružnější volba

(Prostřední karta 25 je ze tří ta hlavní)

 


 

8.JEDNODUCHÝ KŘÍŽ

2

1       4

3

1 - Já

2 - Přání (otázka)

3 - Uskutečnění

4 - Okolí a jeho vlivy


 9.STŘECHA

4

3      5

2               6

1            8           7

1 - Současná situace ve které se nacházím

2 - Minulé děje a události

3 - Nejbližší budoucnost

4 - Nejlepší řešení dané situace

5 - Vlivy okolí

6 - Kořeny daného problému

7 - Pravděpodobné řešení

8 - "ZASTŘEŠENÍ" = "Doplňující karta" = objasnění výkladu, pokud mu zcela nerozumíme


 10.KŘÍŽ 

5

2   1   3

4

1 - Klíč; hlavní aspekt

2 - Minulost; to, co je už zde

3 - Budocnost; to,co mám vnímat jako nové

4 - Kořen; základ situace

5 - Koruna; možnost řešení

 


 

 11.HVĚZDA II

1

2   5   4

3

1 - Jak na tom jsem

2 - Můj úkol

3 - Moje obavy a strach

4 - Moje silné stránky

5 - Výsledek vynaloženého úsilí 


 

 12.PENTAGRAM

5

1              2

3   4

1 - Odkud vycházím

2 - Kam směřuji

3 - Tohle padne zatěžko

4 - Tohle dává smysl

5 - Tohle znamená mnoho: Můj velký cíl! 

   

 

13.VRCHOL ŠTĚSTÍ

6

1    2

3    4    5

1 - Tohle ztratím

2 - Tohoto dosáhnu

3 - Tohle k tomu patří

4 - Tohle mi přinese štěstí

5 - Tohle mne potká

6 - Toto řešení mi přinese požehnání, zdraví a štěstí

 

  14.VYTOUŽENÝ CÍL

2    1

 

3    4

5

6

1 - Na čem jsem

2 - Kam směřuji

3 - Moje touhy

4 - Moje obavy

5 - Moje skutečné požadavky

6 - Tajemství mého hledání


 

 

15.ROZHODUJÍCÍ OTÁZKY

3      4

5

1      2

1+2 - Z tohoto vycházím; z jedné strany/z druhé strany

3+4 - Kam směřuji; nebezpečí/možnost

1+3 - Tohle mluví PROTI

2+4 - Tohle mluví PRO

5 - Výsledek/posouzení


 

16.JSEM I TAKOVÝ !

7

3    4

+ 1      2 + 5

1 - Co cítím...

2 - Co umím/vím...

3 - V co věřím...

4 - ...na čem lpím...

5 - co neumím/nevím...

6 - ...co možná jen tuším...

7 - "Jsem takový/á !!! "

 

 

17.MEČ

                    4

2   1   5   6   7

                    3

1 - Jádro věci

2 - Výchozí bod

3 - Můj opěrný bod

4 - Moje možnost/to, co mi přichází na pomoc

5 - Vyřešený problém

6 - Splněné přání

7 - Nové poznání/Nové chápání


 18.HRA NA PŘEKVAPENÍ

 

 

2II                                           1I

4II              3I

6II         5I

7?!

1 - Minulost I: Známá stránka

2 - Minulost II: Neznámá stránka

3 - Přítomnost I: Co už je tady

4 - Přítomnost II: Co nového přichází

5 - Budoucnost I: Moje dosavadní plány

6 - Budoucnost II: Něco nečekaného

7 - Překvapení ?!: Úžasné možnosti


 

 

  

19.CESTA TUŽEB (vyhledávání)

1   345   2

1 - Momentální situace

2 - Přání, představy a touhy

3+4+5 - Most od karty 1 ke kartě 2


 

 

 

20.JEDNODUCHÉ VYLOŽENÍ

1   2

3   4

1 - Láska

2 - Peníze

3 - Zaměstnání

4 - Zdraví


 

 

21.PODKOVA II.

3

2     4

1           5

1 - Současná situace

2 - Očekávané

3 - Neočekávané

4 - Blízká budoucnost

5 - Dlouhodobá budoucnost


 

 

22.TROJÚHELNÍK

 

5   4

6    7    3

1                 2

1+2 - Současná pozice

3+4 - Blízká budoucnost

5+6 - Dlouhodobá budoucnost

7 - Přehled


 

 

23.CIKÁNSKÝ LOS

 1    2    3

1 - Hledající

2 - Situace, v níž se nacházím

3 - Lidé, s nimiž se setkávám


 

 

24.INVENTURA

5

7      6

4

3

2

1

1 - Situace, současný stav. Chování

2 - Síly z vnitra - naděje, přání a obavy

3 - To, o co člověk vědomě usiluje

4 - Proces růstu - Toto je nutno se naučit, žít a oprostit se od toho

5 - Cíl

6 - To podporuje

7 - To brání


 

25.TŘI KARTY

1

3     2

1 - Cíl, téma

2 - To podporuje

3 - To překáží


 

 

26.ZPRACOVÁNÍ PROBLÉMU (verze A)

3

2

1

1 - Situace, současný stav

2 - Jak problém přitahuji? Čím k němu přispívám?

3 - Léčebný prostředek


 

 

27.ZPRACOVÁNÍ PROBLÉMU (verze B)

4

6     5

3

2

1

1 - Situace, současný stav

2 - Jak přitahuji problém? Jak přispívám k problému?

3 - O jaký proces uvědomění se jedná?

4 - Cíl, léčebný prostředek

5 - To při tom pomáhá

6 - To překáží


 

 

28.MALÝ STROM ŽIVOTA

3

5   6   4

2

1

1 - Situace

2 - Síly z nitra; naděje, přání a obavy

3 - Cíl, téma

4 - To dělat

5 - To nedělat

6 - Výsledek. Jak vše spojit


 

29.ROZHODNUTÍ/CHOVÁNÍ

3

1     5     2

4

1 - Téma, situace

2 - To (nyní) nedělat

3 - To (nyní) dělat

4 - Výsledek, nebo další krok

Popřípadě ještě Kvintesence:

5 - O jaký proces uvědomění se jedná?


 

30.ODPOVĚĎ TAROTU

3

1    5    2

4

1 - To mluví pro

2 - To mluví proti

3 - Rozhodující faktor

4 - Výsledek, řešení

5 - Odpověď Tarotu. K ní se nevytáhne karta - naopak se sečtou číselné hodnoty (tzv. kvintesence) karet (22=Blázen). Dvorní karty se nezapočítávají.

Tímto způsobem dostaneme kartu Velké Arkány.


 

31.PARTNERSTVÍ/VZTAH

5

7         6

4

3         2

1

1 - Současná situace ve které se nacházím

2 - Spojující síla

3 - Odpudivá síla

4 - Co je nutno rozvíjet; co žít a čeho se zbavit

5 - Můj cíl

6 - To mi pomůže dosáhnout cíle

7 - To mi překáží; toho se musím zbavit


 

32.PRO A PROTI

 1    2

1 - K čemu dodává odvahu

2 - Před čím varuje


 

33.SKRYTÉ MÍSTO

                                           To je nám                      To nám není

                                               známo                            známo

                       Ostatním známé       1            4

                       Ostatním neznámé    3            2

1 - Jednoznačná totožnost - Co každý ví

2 - Velká neznámá - Spojenec v nevědomí, nevědomá hnací síla 

3 - Stín, utajení - Co neví nikdo

4 - Skryté místo - Co vědí jen druzí


 

34.ROZHODNUTÍ

 5

1      

3            

7                   

4            

2     

6

                                                                                                  

7 - Signifikátor

3+1+5 - Tyto karty ukazují chronologicky v tomto pořadí, co nastane, když uskutečním X

4+2+6 - Co nastane, pokud X neuskutečním

 


 

35.JEDNODUCHÝ KŘÍŽ II

 3

1      2

4

1 - O to jde

2 - Tomu bych se měl vyhnout

3 - Tohle bych měl udělat

4 - Tam to vede, k tomu je to dobré

co znamená karta X ? (X=karta, která mi není zcela jasná)

1 - O to jde

2 - Tohle ta karta neznamená

3 - Tohle ta karta znamená

4 - K tomu slouží, k tomu je dobrá

 


 

36.DALŠÍ KROK

 1   3   2

4

1 - Výchozí situace. To je nyní moje místo.

2 - To teď není důležité. Toho není třeba se obávat ani v to doufat.

3 - Jen toto je nyní důležité!

4 - Tam to vede; další krok. Jakmile se naplní, je načase znovu vyložit.


 

37.KRIZE

( Tato hra je odvozena z motivu Pětky Pohárů)

 4        

3

                 1      2

1.místo - převrhnuté poháry

2.místo - stojící poháry

3.místo - most

4.místo - hrad

1 - Tohle ztroskotalo, to je ztraceno,to je ta KRIZE

2 - To zůstalo zachováno, to pomůže dál

3 - To je východisko

4 - To je cíl a zázemí

 


 

38.PARTNERSKÁ HRA

          A     B

          1     1  " Tak vidím Já Tebe "

          2     2  " Tak vidím sám sebe "

          3     3  " Tak vidím náš vztah "

 A - partner A (jeho sloupec)

B - partner B (jeho sloupec)

Pozor ! Trojnásobná KVINTESENCE

a) ze všech karet jako společná VÝZVA

b) partner A

c) partner B

(pro každého partnera zvlášť, jako "jeho celkové vnímání vztahu")

 


 

39.PLÁN

2       3

1

5       4

1 - SIGNIFIKÁTOR. Informace charakterizující záměr, důležitý pokyn

2 - Síla (nevědomě) pohánějící

3 - Námitky nebo podpora z venčí

4 - Tak se to nepodaří

5 - Tak se to podaří

 


 

40.HVĚZDA III

1

4         5

2         3

6

Trojúhelník 1+4+5 - Symbolizuje danou věc, situaci nebo otázku

Trojúhelník 2+3+6 - Ukazuje můj postoj

Sloupec 2+4 - vnější, materiální, tělesná úroveň

Sloupec 1+6 - vědomí, poznání, duchovní úroveň

Sloupec 3+5 - duševní, intuitivní, instinktivní úroveň

  

 41.CIKÁNSKÉ ZAŘÍKADLO

 

 

 

 

1

2   3

4     5

6       7

1 - "je mé Já" - současná situace

2 - "co mě kryje" - co ukazuji navenek

3 - "co mě děsí" - co skrývám

4 - "co mě pohání" - o co usiluji

5 - "co mi zbude" - jak se mi při tom daří a čeho dosáhnu

6 - "co mi přinese budoucnost" - co bude následovat

7 - "co mě tlačí k zemi" - co to (všechno) pro mě znamená


 

42.TŘI KARTY

S

1   2   3

S - SIGNIFIKÁTOR

1 - To, co má na danou situaci vliv z minulosti

2 - Současný stav

3 - Konečný výsledek

 


43.ŠEST KARET

(vybereme si 3 karty, které se mi líbí + 3 karty, které se mi nelíbí)

1 + 2 + 3

4 + 5 + 6

1+2+3 ( líbí) - Moje vědomí

4+5+6 (nelíbí) - Analýza podvědomí (skryté problémy)


 

44.KŘÍŽ II (výklad zdravotního vztahu)

 1

2

3    S    4

5

6

7

S - SIGNIFIKÁTOR

1 - Dědiční činitelé, zdravotní predispozice

2 - Vliv psychiky na zdraví

3+4 - Vnější činitelé, vliv prostředí

5 - Aktuální zdravotní stav

6 - Vývoj choroby nebo její možné pozastavení

7 - Konečný výsledek


45.PODKOVA III

 1         S         7

2               6

3   4   5

S - SIGNIFIKÁTOR

1 - To, co má na danou situaci v současnosti vliv

2 - Momentální situace

3 - Způsob, jakým se bude situace pravděpodobně vyvíjet

4 - Rada - jak mám jednat

5 - Vliv okolí na mou situaci

6 - Těžkosti, se kterými se setkám

7 - Konečný výsledek

 


46.ŽIVOTNÍ PROBLÉM

 1                 7

2            6

3   S   5

4

S - SIGNIFIKÁTOR

1- Vzdálená budoucnost, která má vliv na danou záležitost; podmínění dětstvím nebo mládím

2 - Události z několika posledních týdnů, které mají vliv na danou záležitost

3 - Poslední události

4 - Problém, neboli krize

5 - Co má na vybřednutí z krize vliv

6 - Co je potřeba udělat; východisko z krize

7 - Konečný výsledek


47.ROZHODNUTÍ

II 4       1  I

5   S   2

6       3

I - První alternativa

II - Druhá alternativa

S - SIGNIFIKÁTOR

1+4 - Současný stav

2+5 - Rada

3+6 - Výsledek, ke kterému rozhodnutí vede


48.ČTYŘI SVĚTOVÉ STRANY

3

1   S   2

4

S - SIGNIFIKÁTOR

1 - Objasnění problému, kterého se daná záležitost týká

2 - Co se dělat nesmí

3 - Co se dělat musí

4 - Konečný výsledek


49.ŘADA -pět karet

1   2   3   4   5

1 Výchozí karta - zde situace vznikla; kořeny

2

3 Středová karta - základ situace

4

5 Výsledná karta - tendence do budoucnosti

Vlivy a jejich síla se určují podle směru a vzdálenosti od karty středové.

(nalavo=před=minulost; napravo=za=budoucnost)


50.VÝKLAD TŘÍ KARET

2   1   3

1 - Jádro otázky / problém

2 - To, co problém předchází

3 - Vyřešení problému


51.ŠALAMOUNOVA PEČEŤ

 4

2         3

7

5         6

1

Trojúhelník 1+2+3 - Negativní vlivy; minulost

Trojúhelník 4+5+6 - Pozitivní vlivy; budoucnost

7 - základ situace, jádro řešení


52.TÝDENNÍ VÝKLAD (unikurzální heptagram)

Ne

Út        

Čt             St

So     Po

Nejvhodnějším dnem pro tento výklad je Pátek.


53.MALÝ KŘÍŽ (podle Oswalda Wirtha)

3

1   5   2

4

1- Souhlas

2 - Popření

3 - Konflikt

4 - Řešení

5 - Syntéza


 54.SEDM OTÁZEK

1   2   3   4   5   6   7

 např.:         1             2   3   4

               5                      6

               7

Pracujeme se dvěma balíčky !

Po zamíchání tazatel sejme balíček karet na dvě hromádky. Zvednutý balíček je č.2. Balíček,který zůstal ležet je č.1.

Prvních 7 karet z balíčku č.1 představuje první odpověď na 7 otázek.

Prvních 7 karet z balíčku č.2 nyní obsahuje ještě odpovědi na vybrané otázky, které chce mít tazatel zodpovězeny podrobněji.


55.ROZHODNUTÍ

3

1     2

1 - Situace

2 - Úkol

3 - Rozhodnutí


56.TÁŽEME SE NA TRENDY

1       7

2           6

3     5

4

1 - Síly minulosti

2 - Síly přítomnosti

3 - Síly budoucnosti

4 + 5 - Rady a pokyny pro moje chování

6 - Překážky, které musím překonat nebo obejít

7 - Odpověď


57.SOUZNĚNÍ

7

6

3   1     2   4

5

1 - Můj vnitřní postoj

2 - Můj vnější postoj

3 - Můj postoj k okolí

4 - Postoj mého okolí vůči mně

5 - Nebezpečí v mém nitru. Které vlastnosti bych měl odložit abych přišel ke shodě ?

6 - Které vlastnosti bych měl rozvíjet ?

7 - VÝSLEDEK. Nová souhra sil.


58.JAK PŘIJDU K VNITŘNÍMU a VNĚJŠÍMU BOHATSTVÍ ?

S

1

3     2

5     7     4

6

S - SIGNIFIKÁTOR

1 - Můj vnitřní impuls. Proč to chci?

2 - Které zdroje zde mohu otevřít?

3 - Které zdroje mi v tomto okamžiku zůstávají uzavřeny?

4 - Co k tomu musím učinit? (Rozvoj vlastností, schopností, činností)

5 - Co musím ještě překonat? (Vlastnosti, překážky)

6 - Karta neočekávané události. Z které strany mi bude něco přidáno, nebo něco položeno do cesty?

7 - Výsledek, nebo budoucí vývoj.


59.PRACOVNÍ OVZDUŠÍ

7

4     5

2     1     3

6

1 - Moje současná situace v práci

2 - Jak vidím své kolegy

3 - Jak mě vidí moji kolegové

4 - Co mohu učinit abych k nim lépe přistupovala

5 - Co nesmím od druhých očekávat

6 - Jaký postoj mi pomůže dál, nebo mi bude na překážku

7 - Moje budoucí situace


60.NE Z TOHOTO SVĚTA !

5       6

4      1      7

2       3

1 - Moje současné pole života

2 - Odkud přichází můj cit? Kam původně náležím?

3 - Proč jsem zde?

4 - Moje nepoznané Já

5 - Co mohu pro sebe učinit abych se lépe cítil

6 - Co mohu učinit pro druhé aby se mnou lépe a jasně vycházeli - mohu s tím lépe naložit?

7 - Jak vypadá můj budoucí vývoj?


61.ZMĚNA URČITÉ SITUACE

6

2     1     3

4     5

1 - Situace

2 - Proč se cítím nespokojený

3 - Jak mohu situaci změnit

4 - Které okolnosti změnit nemohu

5 - Jak se tomu mohu přizpůsobit

6 - Výsledek


62.MOJE POVOLÁNÍ MĚ NUDÍ

8

6    5    7

3    1    4

2

1 - Moje povolání

2 - Kořeny : Proč jsem si ho vybral?

3 - Jak mohu rozvíjet radost při své práci?

4 - Které věci nemohu změnit?

5 - Mám si hledat jiné povolání?

6 - Moje JEST - postavení k pracovnímu životu

7 - Můj budoucí rozvoj k pracovnímu životu

8 - Bude moje pracovní situace lepší?


63.ZAMILOVANÁ !

7

2    1    3

4

5         6

1 - Partner/ka mého přání. (karta se klade pro osobu která mě zajímá)

2 - Postoj té osoby ke mně

3 - Můj postoj k té osobě

4 - Současná životní situace (pracovní, soukromá) tohoto milovaného člověka

5 - Je partner/ka mého přání již někde jinde vázán/a?

6 - Je připraven/a se ke mně přiblížit?

7 - Mám se přiblížit k němu/ní?


64.POKRAČOVAT DÁL ?

6

3

4    1    5

2

1 - Projekt : Proto to jde

2 - Tak vypadá můj sen vztahující se k projektu

3 - Můj nynější postoj k tomuto projektu

4 - Může mi projekt opatřit to, o čem sním?

5 - K čemu jinak mi může projekt napomoci?

6 - Mám dál pokračovat?


65.VÝKLAD S PĚTI KARTAMI

1   2   3   4   5

S

1 - Potvrzení - Toto mne čeká

2 - Negace - Co může zabránit Potvrzení

3 - Diskuse nebo Vysvětlení - Proč jsem se ocitl v této situaci

4 - Řešení - Co mohu udělat aby se tak stalo nebo abych to změnil

5 - Odhalení nebo Sloučení - Co mohu udělat aby se stalo něco jiného


66.VÝKLAD SEDMI KARET

S     4

1   2   3     5   6   7

S - SIGNIFIKÁTOR

1+2+3 - Vlivy z minulosti

4 - Průsečík - současnost

5+6+7 - Výsledky v budoucnosti


67.PYRAMIDA

7

5    6

1   2    3   4

1+2+3+4 - Základ situace, problém, otázka

5+6 - Přes co to půjde

7 - Výsledek


68.KŘÍŽ III

3

4   1   5

2

1 - Podstata

2 - Základ

3 - Co nad tím stojí, vliv vyšších sil; Osud

4 - To, co situaci předcházelo

5 - To, co bude následovat


69.VÝKLAD S DEVÍTI KARTAMI

5   4   6    Duchovní oblast

2   1   3     Jádro problému

8   7   9        Podvědomí

Tento výklad devíti karet má více podob a záleží pouze na vykladači, který způsob zvolí a který je mu bližší.

Např.:

1  2  3  - Minulost                   6  2  7  - Co vím 

4  5  6  - Přítomnost                       4  1  5  - Co nevím 

7  8  9  - Budoucnost                    8  3  9  - Co poznám


70.JÁDRO PROBLÉMU

2   1   3

1 - Jádro problému

2 - Co problému předcházelo

3 - Co bude následovat


 

 

 

 

 

71.STROM VZTAHŮ

2   3   4

1

5

1 - Já

2 - Minulost - představujevlivy které spoluvytvářely nynější milostnou historii

3 - Přítomnost - Karta popisuje partnera, popřípadě aktuální stav partnerství

4 - Budoucnost - potenciál a možnosti

5 - Ve skrytu působící vlivy


72.PYRAMIDA VZTAHU

4

2   1   3

1 - Já

2 - Partner

3 - Vztah

4 - Vývoj v nejbližší budoucnosti


73.ROZHODUJÍCÍ HRA

1

5       3

7

4       6

2

1 - Moje síla

2 - Moje slabost

3 - Podpora z venčí

4 - Odpor z venčí

5 - Tak bych se měl rozhodnout

6 - To se potom stane

7 - Moje řešení


74.VÝKLAD SE ŠESTI KARTAMI (VA)

1   2   3

4   5   6

1 - Já

2 - Podstata

3 - Užitečné vlivy

4 - Nečekané

5 - Nevědomé touhy

6 - Možný závěr


75.JUNGOVSKÝ VÝKLAD

S   1   2   3

S - SIGNIFIKÁTOR

1 - Animus - Otcovská osobnost ve mně říká, co bych měl dělat a jaký bych měl být bez ohledu na to zda je to v souladu s mým skutečným Já

2 - Anima - Mateřská osobnost ve mně jež slouží jako připomínka toho, co musím udělat pro sebe a pro ostatní

3 - Dítě - Odhaluje, kdo ve skutečnosti jsem a jak bych se projevoval kdyby mi v tom nic nebránilo


 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář