Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tarotový slovník - C

C

caduceus2.jpgcaduceus - (též Merkurova nebo Hermova hůl) - symbol, který tvoří dva hadi obtáčející hůl směrem vzhůru. Objevuje se již ve starém Egyptě a vyjadřuje základní povahu astrálního světla, jeho polarizaci ob a od.  Latinské slovo pro heroldovu hůl. Jeden z tradičních atributů řeckého boha Herma, respektive jeho římské analogie Merkura. Na vrcholku hole se často vyskytuje okřídlené Slunce, egyptský znak slunečního boha Hóra.

Carpe diem - latinské rčení (převzaté z básní Horatiových, 8.stol. př. Kr.) užívej dne, využij dne.

cech - (v době feudalismu) stavovská organizace mistrů a tovaryšů téhož řemesla

cejch - úřední značka potvrzující správnost měr, vah atp.; razidlo s touto značkou. Neodstranitelné, na něco upozorňující označení věci nebo osoby.

celibát - ustanovení církevního zákona nedovolující duchovním římskokatolické (latinské) církve počínaje diákonem (dříve subdiákonem) se oženit, ve východních a pravoslavných církvích platící jen pro biskupy a ovdovělé kněze.

centurie - starořímská rota mající 70 - 100 vojáků; viz též legie.

Cerber, cerberus - viz. Kerberus.

ceremonie - zvyklosti zachovalé při slavnostních příležitostech; obřad.  

ceremoniél, ceremoniál - souhrn pravidel o obřadnostech; souhrn předepsaných nebo ustanovených zvyklostí, formalit nebo složitější sled úkonů vůbec.

cerkev - pravoslavný kostel.

certifikát - osvědčení, potvrzení, průkaz.

cestování v čase - úkaz, kdy je osoba spíše fyzicky přenesena v čase, obvykle do minulosti, řidčeji do budoucnosti, místo aby získávala pouze mentální informace o minulých či budoucích událostech.

cimbuří - zubovité zakončení hradních věží, hradeb, starých staveb.

cirkulace - pohyb v kruhu, okruhu; dostávat se postupně od jednoho k druhému, kolovat.

cisterciák - člen mnišského řádu vzniklého roku 1098 v Citeaux (dříve Cistercium), potvrzeného roku 1119;  reformované větve benediktinů, usilující o vyvážené spojení motlitby a tělesné práce, zvl. zemědělské (Citeaux je 22 km jjv. od francouzského města Dijonu, ležícího 180 km západně od francouzsko - švýcarské hranice).

citace - doslovné uvedení cizího výroku, textu; uvedený výrok, text sám.

claviculum (latinsky "klíček") - je přízvisko, kterého se dostalo různým čarodějnickým knihám. Snad nejznámější je Claviculum Salomonis, svým způsobem souhrnný pojem, pod nímž vyšlo několik čarodějnických knih.

consensus - viz. konsenzus.

coven - název čarodějnického kroužku, který pochází z anglosaské jazykové oblasti a v Německu se používá dodnes. Čarodějové a čarodějnice se spojují do covenu, aby mohli společně slavit své rituály. V raných dobách prý coven tvořilo třináct členů - dvanáct plus vůdce. V dnešní době se to již tak přesně nedodržuje.

crux ansata - "kříž se smyčkou", či také "egyptský kříž", ve staroegyptštině "ankh", což znamená život, je jedním z nejvýznamnějších symbolů staroegyptského esoterismu, respektive hermetismu.

 

Č

čakra - mnoho východních tradic zastává názor, podle něhož je systém energií proudících tělem spojen se sedmi nebo více energetickými centry zvanými čakry.  

cakry.jpg

 

čarodějnice - provozovatelka MAGIE. Od 15. do 17.století se v Evropě věřilo, že čarodějnice, většinou postarší ženy, uzavírají smlouvu s ĎÁBLEM, která je mimo jiné zavazuje k sexuálním stykům s ním a k oběti novorozence, který z takového spojení vzejde.

čarodějnictví - OKULTNÍ činnost, která systematickým způsobem využívá praktik, rituálů a ZAŘÍKADEL , příznačných pro MAGII (především ČERNOU MAGII), a rovněž prostředků MIMOSMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ ve snaze ovlivnit běh událostí a získat NADPŘIROZENÉ schopnosti.carodejnice.jpg

čéla - slovo původem z indických jazyků k označení žáka okultního učitele

černá magie - MAGIE, využívající ZALKÍNÁNÍ a kouzel, která mají něčemu nebo někomu ublížit.

čchi - výraz z čínského taoismu, který označuje životní sílu

čtení z ruky - starobylá OKULTNÍ forma VĚŠTĚNÍ, podle níž se dá zjistit povaha a příští osud člověka studiem a výkladem čar a hrbolků na jeho dlaních a u kořene jeho prstů a palců. Seriózní forma tohoto zkoumání se nazývá chiromantie.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář