Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tarotový slovník - G

G

Gaia - též Gaea - jméno řecké bohyně Země, manželky Úrana. Postupně splynula s bohyněmi Rheou, pocházející pravděpodobně z Kréty, jejíž jméno se odvozuje z termínu pro zemi, a s Kybelou, která je bohyní jeskyní.

Gematrie - systém odhalování pravdy a skrytých významů slov pomocí číselných hodnot přiřazovaných jednotlivým písmenům abecedy. Číselné hodnoty slov se sečtou a vyloží pomocí jiných slov se stejnou číselnou hodnotou.

ganesh.jpgGanéš ( též Ganéša ) - indický bůh moudrosti a literatury se sloní hlavou

Gematria - odvozeno z řeckého slova geometria - soubor základních kabalistických pouček k dekódování posvátného textu

Genese - ( z řeckého "genésis" - narození, vznik, původ ) - proces vznikání jsoucna až do určitého stavu. užívá se u vzniku přírodních druhů, ale také myšlenek, teorií, událostí.

Geniové - jiné označení pro anděly, duchy a personifikované přírodní síly. Eliphas Levi uvádí ve své knize "Transcendentální magie" genie, kteří vládnou dvanácti denními hodinami. je jich sedm na každou hodinu; uvádíme vždy jména prvních z každé hodiny: Papus, Sisrea, Hahabi, Phlagus, Zeirna, Tabris, Sialul, Nantur, Risnuch, Sezarbil, Aeglun, Tarab

Geomancie - znamená tolik co věštění ze země či se zemí

gilgul - kabalistický pojem odvozený z hebrejského slova, které znamená "koloběh". Vyjadřuje se jím kabalisticky pojatá reinkarnace, tj. znovuvtělování duší za účelem odpykávání dřívějších zlých činů. ojem gilgul odpovídá částečně helénistickému pojetí metampsychózy ( putování duší ).

Glosář - glossarium - název středověkých odborných slovníků. Úplný seznam slov doložených ve staré památce.

Glosolalie - ( z řeckého "glossa"-jazyk a "lalein" - mluvit ) - mluvní projevy objevující se v médijních a extatických stavech a vyznačující se změněným hlasem promlouvajícího, obsahovou diskontinuitou, používáním cizích slov nebo slovních novotvarů; obvykle útržkovitý, fragmentární slovní projev, považovaný často za věštecký.

Glyf - řecky "tesaný kámen, socha" - v esoterice se tak označuje buď symbolické zobrazení filosofického, mystického nebo magického obsahu, anebo symbolické zobrazení člověka, které se v podobě gemy používá například jako amulet nebo talisman.

Glyfa - též Glypa - magický obrazec zhotovený v kovu, kameni nebo na pergamenu za účelem poutání kosmických sil na fyzické úrovni.

Gnóm - viz. elementálové

Gnose, gnoze - poznání; vyšší poznání tajemství Boha a světa, též gnosticismus. Gnose je název náboženského a filosofického směru, který měl zhruba od 1. do 3.století po Kristu velký vliv na země v oblasti Středomoří. existoval velký počet gnostických skupin a směrů, jejichž učení si často vzájemně odporovalo, což značně stěžuje jejich pochopení. Pro všechny gnostické skupiny je však charakteristický výrazný dualismus.

andel-a-dabel.jpg

 

Gnosticismus, gnosticizmus - různorodý myšlenkový směr vzniklý kolem počátku našeho letopočtu smíšením náboženských myšlenek z různých okruhů, později i křesťanských, rozšířený v prvních třech stoletích po Kristu v zemích východního středomoří, hledající uspokojující odpověď na otázky o původu světa, dobra a zla, atd. ve vyšším poznání přístupném jen zasvěcencům; náboženství které nebylo založeno na rozumovém poznání, ale na různých mystériích apod.

Goetia - řecky "čarodějnictví" - v magii se tento pojem používá výhradně pro černou magii, například pro zaříkávání mrtvých. Název ůgoetia" označuje také knihy, v nichž jsou popisovány rituály nezbytné pro černou magii.

Gorgony - Sthenó, Euryalé a Medúsa, tři obludné sestry, bájné bytosti z řecké mytologie. Nejznámější je Medúsa, jediná, která byla smrtelná. Její pohled proměnil každého člověka na kámen. Zvítězil nad ní řecký hrdina Perseus. Dnes se kloní mnoho badatelů k názoru, že mýtus o Gorgonách vznikl tak, že strážci a strážkyně mystérií nosili děsivé masky, aby odstrašili nevítané návštěvníky.

grafologie - učení, podle kterého je možno vypovídat o osobnosti a charakteru člověka podle rozboru jeho rukopisu

Grál - slovo znamená klíč -  legendární nádoba, do níž Josef z Arimatie měl zachytit Kristovu krev; symbol toho, co člověk hledá, aby dosáhl naplnění, plného poznání. S grálem se setkáme v mnoha středověkých pověstech a eposech, například v eposu Wolframa von Esenbacha "Percivalů. Existuje trojí výklad toho, co vlastně grál je:

  1. Kalich, který užíval Kristus a jeho učedníci při Poslední večeři
  2. miska, do které byla zachycena Ježíšova krev, když visel na kříži a byl mu otevřen bok
  3. Tajuplný kámen s zázračnými silami, který může člověku zajistit tělesnou i duševní obživu

    svaty-gral.jpg

Grimoire - francouzské označení jednoho typu "Knihy černé MAGIE", populární zejména ve středověku."Grimoáry" obsahují informace o četných DÉMONECH a poskytují návody magických rituálů, jimiž lze přivolat nadpřirozené síly a využít jich k získání moci a peněz nebo k uskutečnění pomsty.

Gryf - bájné zvíře, pocházející z egyptské mytologie. Je zobrazován jako smíšená okřídlená bytost mající tělogryf.jpg lva a hlavu sokola. Gryf byl symbolem slunečního boha Hóra. když se Egypt stal římskou provincií, zájem Římanů o egyptské náboženství prudce vzrostl. Z Říma se symbol gryfa šířil po Evropě a ve středověku se stal velice používaným obrazem v alchymii.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář