Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tarotový slovník - I


IAO - jedno ze jmen božích, v judaismu je pokládáno za jinou formu nevyslovitelného jména božího sestávajícího ze čtyř písmen. V období rozkvětu gnoze bylo IAO často používaným pojmem. V novější magii bylo toto slovo používáno zejména v Hermetickém řádu zlatého úsvitu a Aleistrem Crowleym.

idealismus - slovo má dvojí význam:

  1. víra v určitou ideu nebo učení a připravenost vše pro ni udělat
  2. teorie, že svět je vlastně čistý duch, a nikoli hmota (dualismus)

ichthys - řecky "ryba". Ryba byla po staletí symbolem křesťanství. Kříž se jím stal až podstatně později. Důvodem bylo, že první Ježíšovi přívrženci byli rybáři (Ježíš řekl apoštolu Petrovi: "Budeš rybářem lidí") Kromě toho jsou počáteční písmena slova ichthys zároveň počátečními písmeny slov "Ježíš Kristus, syn boží". Ryba je kromě toho posvátným zvířetem bohyně Venuše. Protože jí byl zasvěcen pátek, nesmělo se v pátek jíst žádné jiné maso, jen ryby. Z toho křesťanství vytvořilo páteční přikázání.

ilumináti -

  1. latinsky "osvícení". Zpravidla se tak označovali členové řádu iluminátů.
  2. řád iluminátů, který v roce1776 založil profesor práv v Ingolstadtu Adam Weishaupt. Ve svých počátcích byl řád iluminátů filosofickým debatním kroužkem, ve kterém se debatovalo o osvícení, politice, racionalismu a boji proti jezuitům - v pozadí stála podpora cílům osvícenství. později Weishaupt zavedl spolu s baronem von Kniggem do řádu zednářské prvky. Roku 1784 byl řád pro údajné protistátní pikle zakázán. Roku 1906 se pokusil o obnovu řádu Leopold Engel spolu s Theodorem Reussem, avšak nepříliš úspěšně.

iluze - falešné nebo matoucí vnímání vnějších předmětů a událostí. V psychologii se tohoto termínu užívá pro vnímání, jež neodráží skutečnost, protože prošlo ve smyslech nebo ve vědomí vnímatele proměnou. jiné slovo pro mámení, omyl a klamnou naději. Mnoho esoterických učení a náboženství pokládá hmotný vesmír, svět, ve kterém žijeme, za iluzi.

imaginace - latinsky "představivost. V esoterice se tak označuje schopnost mága něco si představovat, a to s takovým soustředěním, až to například dostane v astrální rovině formu. Myswtik si "představuje" lásku boží tak intenzivně, až ji pocítí ve svém nitru.

imanence - v mystice označení pro tezi, že Bůh je přítomen v každé zjevné formě, tedy že všechno je vlastně Bůh nebo alespoň jeho část.

Inanna - jméno nejvyšší babylonsko-sumerské bohyně. Je vládkyní nebe, války a lásky. Vzhledem k vysokému stáří babylonsko-sumerské kultury je jakýmsi archetypem ženských božstev.

Incubus - jméno pro zlého ducha, který v noci vyhledává ženy a má s nimi pohlavní styk. Při tom na sebe často bere podobu manžela milované ženy. Jeho ženský protějšek se nazývá Succubus.

individuace - tento pojem razil švýcarský psycholog Carl Gustav Jung. Označuje se jím proces, kterým člověk prochází při svém zrání.

individualita - viz. ego

Indra - v indické mytologii bůh počasí a zároveň král bohů. V průběhu doby ustoupil do pozadí ve prospěch Višnua a Šivy.

iniciace - rituální zasvěcení do určitého tajemství, stupně poznání, životní fáze

Inkarnace - je to posmrtné vtělení duše do nového těla. Latinsky "vstoupit do těla". Slovo se vlastně používá ve významu vtělení a v této souvislosti se mluví o Ježíši Kristovi, když se stal člověkem. V běžném jazyce dnešních okultistů se jím míní také existence v rozmezí jednoho života člověka.

INRI - Podle Matoušova evangelia byla tato čtyři písmena připevněna nad Ježíšovou hlavou na kříži.  Podle Matouše je to zkratka slov "Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum" (Ježíš Nazaretský král židovský). Tato čtyři písmena rozněcovala lidskou fantazii, a tak existují také jiné výklady. Uveďme alespoň některé z nich:

  1. "Igne Nitrum Roris Invenitur" - Ohněm se získává sůl z rosy - alchymie
  2. "In Nobis Regnat Iesus" - V nás vládne Ježíš - křesťanský výklad
  3. "Igne Naturae Renovatur Integra" - Ohněm se příroda obnovuje - výklad připisovaný rosenkruciánům
  4. "In Nomine Rationis Infallibilis" - Ve jménu neomylného osudu - racionalistický výklad
  5. "Insit Naturae Regina Isis" - V přírodě dlí královna Isis - výklad Aleistera Crowleyho
  6. "Iammin Nour Rauch Jebuša" - Voda, oheň, vzduch, země - hebrejské názvy čtyř elementů

 

invokace - vzývání nějakého činitele, například anděla, k pomoci.

Islám - náboženství Muslimů. Převážně monoteistická víra založená Prorokem Muhammedem v sedmém století po Kristu. Jeho posvátným písmem je Korán.

intuice - bezprostředně přijímaná informace nebo víra, k níž nedochází rozumnou úvahou nebo vnímáním některého ze známých lidských smyslů.

I-ťing (Kniha proměn) - prastarý čínský systém orákulí zahrnující myšlenky taoismu a konfucianismu. Jeho stáří se však datuje dál do historie než obě filozofie.

 Ipsissimus - nejvyšší z deseti iniciačních stupňů užívaných v mnoha západních ezoterických řádech. Každý stupeň odpovídá jedné sféře Stromu života a značí úroveň duchovního rozvoje.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář