Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tarotový slovník - M

M

Mág - slovo odvozené ze staroperského výrazu maguš čili kouzelník. 

magie - umění ovládat vývoj událostí OKULTNÍM ovlivňováním přírody, jak je tomu například při používání ZAŘÍKADEL v čarodějnictví.  

Malá Arkána - částTarotové sady čítající 40 očíslovaných karet (od Esa po Desítku od každého symbolu) a šestnáct Dvorních Karet. Karty Malé Arkány vyjadřují duševní stav tazatele nebo popisují aktuální události či zaměření tazatele.

materializace - jev, při kterém na sebe řídící duch dočasně bere viditelnou, hmatatelnou, tělesnou podobu. Tuto napodobeninu své existence za života může vytvořit z EKTOPLAZMY.

Maurové - severoafrický národ s arabskými a berberskými předky. V osmém století se obrátili k islámu a ustavili mocnou říši, obsahující Španělsko, kterému vládli v letech 756 - 1492.

meditace - rozjímání o duchovních věcech, pro které existují různé techniky. Většina forem se snaží vyvolat stav absolutní duševní vyrovnanosti, která meditujícímu umožňuje soustředit se na dosažení vyššího stavu vědomí o sobě samém a o povaze skutečnosti. Transcendentální meditace se zakládá na opakování mantry, sonorního posvátného slova nebo slabičného útvaru, jehož účelem je v konečné fázi dosáhnout stavu totálního vědomí, v němž je veškerá myšlenková činnost "transcendována".

médium - osoba, která o sobě tvrdí, že pravidelně a více či méně záměrně komunikuje s duchem zemřelého (obvykle v transu), a jejímž prostřednictvím duch hovoří s jinými jedinci.

  • Duchovní médium - přenáší sdělení mrtvých živým psanou nebo mluvenou formou, a to pomocí různých typů AUTOMATISMU
  • Tělesné médium - obvykle pracuje vsedě v přítomnosti dalších lidí a vyvolává paranormální fyzické úkazy, jako jsou pohyby stolku a materializace

mentální fotografie - (angl. thoughtography) - jev, kdy určití jedinci údajně dokáží promítat svoje představy na fotografické desky či filmy.

mesmerismus - léčení dotyky a "magnetismem", rozvíjené především v 18.století rakouským lékařem Franzem Mesmerem.  Mesmerismus způsoboval, že lidé nepociťovali bolest, a vedl k rozvoji HYPNÓZY.

Mezopotámie - oblast Malé Asie mezi řekami Eufrat a Tigris, v současné době území Iráku. Je známa jako Kolébka západní civilizace, a ovlivnila judaismus, křesťanství a islám.

mimosmyslové vnímání - (ESP - angl. extrasensory perception) - schopnost některých jedinců získávat informace o vnějším světě - duševním i fyzickém, minulém, přítomném i budoucím - jinými prostředky než pěti standardními smysly.

mimosmyslové vnímání živočichů - (zvířecí "psí") - předpokládaná paranormální schopnost živočichů vnímat síly nerozpoznatelné na základě přírodních zákonů. Tvrdí se například, že některá zvířata jsou schopna varovat před přírodními pohromami jako zemětřesení. 

Mluvení jazyky - jev, při kterém lidé uvedení do transu mluví jazykem, který jazykověda nezná (glosolálie), nebo jazyky, o kterých tvrdí, že je nikdy neovládali (xenolálie), obvykle v nějakém náboženském kontextu.

Mnemotechnické postupy - způsob vymyšlený v antickém Řecku, jak si vtisknout do mysli obrazy pomocí symbolických asociací. Pozdější metody, které se objevily v době renesance, byly spojeny s magickými talismany a okultními obřady.

Monismus, monizmus - učení, směr, hledisko, podle něhož je základem světa jediná podstata, substance, jediný princip, např. hmota (materialismus), nebo duch (idealismus); viz dualismus, panteismus, pluralismus.

Monsignore - čestný titul, který uděluje papež biskupům, zasloužilým duchovním, výjimečně i laikům; titul některých úředníků na papežském dvoře; zkratka msgre.

Myšlenkové formy - viditelné, někdy i fyzicky přítomné postavy či předměty, údajně projektované představivostí nějakého jedince.