Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tarotový slovník - O

 O

Obrácená karta - karta, která se ve výkladu objeví hlavou vzhůru. Obráceným kartám se někdy přisuzuje jiný význam.

Ochranné karty - karty, jimž byla dle tradiční interpretace karet přikládána ochranná role. To znamená, že pokud se tyto karty objeví, je celkový nepříznivý obraz zmírněn. Za ochranné karty jsou považovány : II.Velekněžka, V.Velekněz a XVII.Hvězda

Okultismus - výraz je odvozen z latinského slova occultus - skrytý či záhadný. Termín se užívá od 15.století, přičemž největšího rozšíření se dočkal ve století 19., kdy sloužil k označení víry a praktik spojených s nadpřirozenem a magií.

okultní - výraz označující magické či nadpřirozené jevy nebo vlivy, obvykle známé jen malému počtu lidí. Vztahuje se též k praktikám, jejichž účelem je získat "skrytou" nadpřirozenou moc a které předpokládají ezoterické znalosti a využívání tajemných sil. Jedinci vyznačující se okultními schopnostmi mají dispozice pro TELEPATII a JASNOZŘIVOST (jasnovidectví).

orákulum - věštírna; proroctví, věštba, záhadná - nejasná odpověď nebo promluva vůbec. V antickém světě osoba nebo věc, která je zdrojem božského poselství. Lidé hledali radu bohů prostřednictvím kněží či kněžek na posvátných místech, jako jsou například řecké Delfy.