Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tarotové výklady s 6 a více kartami

17. 12. 2008

 

 

1.KELTSKÝ KŘÍŽ

 

                       10

           3          9

      5   1+2   6    8

            4          7

1 - Přítomnost

2 - Překážky

3 - Budoucí vlivy

4 - Minulé vlivy

5 - Minulost

6 - Budoucnost

7 - Můj vliv na okolí

8 - Vliv okolí na mne

9 - Naděje a obavy

10 - Výsledek


 

KELTSKÝ KŘÍŽ II

    4       9

3   S   5   8

     1       7

     2       6

S - SIGNIFIKÁTOR

1 - To co má na mně vliv z vnějšku

2 - Pocity, myšlenky, osobnost

3 - Vlivy z minulosti, které mají význam v současné situaci

4 - Pravděpodobné řešení záležitosti

5 - Konečný výsledek

6 - Dává o záležitosti dodatečné informace

7 - Ukazuje můj vliv na situaci a lidi kolem mně

8 - To, co se snažím skrýt

9 - Vliv záležitosti na moji osobnost


 

KELTSKÝ KŘÍŽ III

S

1

2   3   4   5   6   7   8

9   10   11

12

1 - Současný psychofyzický stav

2 - Minulé zkušenosti, které mají vliv na současnost

3 - Touhy a přání spojené s problémem

4+5+6 - 5íkají co se stane a jak bude vývoj pokračovat

7 - Výsledek podniknutých kroků

8 - Konečný výsledek provedené činnosti

9+10+11+12 - dodatkové karty - informují o vedlejších důsledcích jednání a jejich vlivu na další budoucnost


 

2.CESTA ŘEŠNÍ

9

7     8

6     5     4

2     3

1

1 - Můj vklad

2 - ...jeho zlořečení, kletba

3 - ...jeho slibná stránka

4 - Výzva

5 - Přetrvávající záhada

6 - Břemeno, avšak nezbytné

7 - Můj úkol

8 - Můj problém

9 - Moje řešení


 

3.PŘEHLED/NALEZENÍ CÍLE

1   2   3    Minulost

6   5   4   Přítomnost

7   8   9   Budoucnost

Najděte v tomto výkladu Váš aktuální cíl a cestu k němu, např 1+6+7, 1+5+9, atd.


 

4.ODVAHA NAHLÉDNOUT SKULINOU

6

5           7

1                         8

2           4

3

1 - To je možné

2 - To je důležité

3 - To je odvážné

4 - To je bezvýznamné

5 - To je nezbytné

6 - To je jasné

7 - To je duchaplné

8 - To vede dál


 

5.SLUNEČNÍ KŘÍŽ

             

               13    12

                             11

              5                         10

6   2   1   3   7          9

              4                  8

1 - Téma otázky

2 - Pozitivní doplnění ke kartě 1

3 - Negativní doplnění ke kartě 1

4 - Kořen, původ, opěrný bod

5 - Co to korunuje, možnosti, tendence

6 - Minulost, nebo to co už tady je

7 - Budoucnost, nebo to čeho si musíme všímat jako nového

8 - Shrnutí 1-7, vnitřní síla, nevědomí

9 - Nadšje a obavy

10 - Okolí a vnější vlivy, postavení navenek

11+12+13 - Resumé nebo faktor, který musím obzvlášť brát v úvahu a který už je připraven a bude mít pro zodpovězení otázky vyjimečný význam (závěrečné zhodnocení, celkové shrnutí)


 

6.VÝKLAD NA VZTAHY

1   3   5

2   4   6

1 - partner A tahá kartu pro partnera B

2 - partner B tahá kartu pro partnera A

3 - partner A tahá kartu, která představuje jeho samotného

4 - partner B tahá kartu, která představuje jeho samotného

5 - partner A tahá kartu, která ukazuje jeho vztah k partneru B

6 - partner B tahá kartu, která ukazuje jeho vztah k partneru A

Karty obracer postupně jednu po druhé, sledovat první reakce a o kartě říkat partnerovi:

" Touto kartou Ti říkám..."

" Dostávám od Tebe..."

" V tomto okamžiku Ti dávám..."


7.HOROSKOP

11   10   9

12               8

1                      7

2               6

3   4   5

1 - (První dům)

2 - (Druhý dům) Hodnoty

3 - (Třetí dům) Komunikace

4 - (Čtvrtý dům) Domov

5 - (Pátý dům) Kreativita

6 - (Šestý dům) Práce

7 - (Sedmý dům) Vztahy

8 - (Osmý dům) Transformace

9 - (Devátý dům) Duchovní oblast a vyšší cíle

10 - (Desátý dům) Kariéra a postavení

11 - (Jedenáctý dům) Skupiny a přátelé

12 - (Dvanáctý dům) Nevědomí


8.PLANETY

3    4    5

2       8        6

1          7 

1 - (MĚSÍC) - Domácí život a záležitosti týkající se domova, emocionální okolnosti

2 - (SLUNCE) - Dosažení, osobní ocenění a optimismus

3 - (MERKUR) - Pracovní život, kariéra a duševní schopnosti

4 - (VENUŠE) - Milostný život, vztahy a city

5 - (MARS) - Konflikt a boje

6 - (JUPITER) - Zisk a expanze

7 - (SATURN) - Omezení a struktura

8 - Hledající


9.STROM ŽIVOTA

1

3         2

 

5         4

6

8         7

9

10

1 KETHER - Spirituální stezka, hledání 

2 CHOCHMAH - Moudrost a osobní iniciace

3 BINAH - Porozumění a omezení

4 HESED - Milost, soucit a zisk

5 GEBURAH - Síla a přísnost

6 TIFERETH - Krása, sláva a harmonie

7 NETSAH - Vytrvalost, vítězství a emoce

8 HOD - Vznešenost, intelekt a komunikace

9 JESOD - Základ a zdraví

10 MALKUTH - Království a domov


10.MĚSÍČNÍ ZRCADLO

11   12   1   2   3

  10        13       4  

 9    8    7   6   5

První karta je kartou právě probíhajícího kalendářního měsíce. Pokud se již chýlí ke konci, označuje až měsíc následující. Použít můžete nejen 13 karet, ale také 25 nebo 37, tj. pro každý měsíc až 3 karty. Po vyložení dvanácté karty (tj. po prvním kole vykládání, ještě před tím, než se rozhodneme, zda překrývat dalšími kartami) položíme doprostřed kartu třináctou, která blíže osvětlí nejen naše současné postavení, ale i vyhlídky do budoucnosti.


11.CESTA HRDINY

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

13

1 - Já

2 - Mé ukrývané hloubky a tajemství. To co skrývám

3 - Mé masky. To, za co se skrývám

4 - Mé přednosti a to co nemám strach dávat najevo

5 - Má cesta

6 - Záludnosti či překážky, které mě na ní čekají

7 - Mí pomocníci na cestě nebo pomoc, která už tady je nebo teprve přichází

8 - Cíl mé cesty

9 - To co bylo nebo je proti mě

10 - To co bylo nebo je se mnou

11 - Můj vklad, příspěvek. To co já dávám a poskytuji, čím já ovlivňuji průběh události

12 - Dosažení, vrchol, cíl. Možný výsledek mého snažení

13 - Korunovace. Čím jsem nebo budu obdarován na konci cesty


12.PARTNERSTVÍ

 JÁ    MY    TY

19   21   20 Způsob řešení, cesta k odstranění překážek

10   12   11 Světlá stránka vztahu

 4    6     5  Emocionální nebo duchovní stránka vztahu

 1    3     2 Každodenní úroveň vztahu

 7    9     8 Fyzická úroveň vztahu

13   15   14 Utajované stránky obou partnerů a vztahu vůbec

16   18   17 Problémy, překážky ve vztahu


 13.POVOLÁNÍ

7

6

5      4

3

2

1

1 - Situace

2 - Jaké naděje, přání a obavy mám, co se týče povolání?

3 - Jako cítím že mám hodnotu? Jaký vztah mám k sobě a ke své práci?

4 - Moje šance a možnosti rozvíjet se

5 - Jakou mám schopnost se prosadit? Do jaké míry jsem schopen se vypořádat s kritikou a konflikty?

6 - Co bych mohl udělat nebo přestat dělat, abych se více realizoval?

7 - Cíl


14.PARTNERSTVI/VZTAH

1

3       2

5       4

6

8       7

9

10

10 - Situace ve styku s ostatními lidmi

9 - Jak to vypadá v mém nitru? Jaké naděje, jaká přání a jaké obavy jsou ve mně?

8 - Jak to vypadá v oblasti rozumu a komunikace?

7 - Jak to vypadá, co se týká emocionální blízkosti a v sexuální oblasti?

6 - Jaký mám vztah k sobě a ke svým potřebám?

5 - Do jaké míry jsem schopen se prosadit?

4 - Do jaké míry je možný plodný, harmonický vztah k druhým lidem?

3 - Do jaké míry jsem schopen oddanosti?

2 - Co bych měl rozvíjet, dělat, uplatňovat ve smyslu Vyššího Já?

1 - Cíl


15.JÁ-TY-MY

6

5B       5A

4B       4A

3B       3A

2B       2A

1B       1A

partner B              partner A

1A - Co mě spojuje s partnerem?

1B - Co spojuje partnera se mnou?

 

2A - Co si přeji od partnera?

2B - Co si přeje partner ode mě?

 

3A - Co přijímám od partnera?

3B - Co přijímá partner ode mě?

 

4A - Můj hlavní problém s ním?

4B - Jeho hlavní problém se mnou?

 

5A - Co bych měl více žít, respektive čeho zanechat?

5B - Co by měl partner více žít, respektive čeho zanechat?

 

6 - Rada pro oba, cíl


16.SPOLEČNÝ DOMOV

                                partner B              9           partner A

Učební úkol            7

2    Vědomé spojení     1

4   Nevědomé spojení    3

6    5

1 - Oblast, která vědomě spojuje partnera A s partnerem B

2 - Oblast, která vědomě spojuje partnera B s partnerem A

3 - Oblast, která nevědomě spojuje partnera A s partnerem B

4 - Oblast, která nevědomě spojuje partnera B s partnerem A

5 - Reprezentuje aspekt, který partner A promítá na partnera B. Může to být část, kterou A nežije a kterou teď B v zastoupení žije za něho. Může to být i aspekt, stín, který A na sobě nepozoruje, ale u B jej odsuzuje nebo popírá.

6 - Totéž jako v bodě 5 platí pro partnera B

7 - To se musí naučit partner A

8 - To se musí naučit partner B

9 - Cíl pro oba - úkol, téma


17.MINULOST,PŘÍTOMNOST,BUDOUCNOST

7   8   9

4   5   6

1   2   3

1+2+3 - Síly minulosti - s čím jsem byl konfrontován a co jsem zvládl

4+5+6 - Síly přítomnosti - situace, současné vliv, nabídky, výzvy

7+8+9 - Budoucí vývoj, čeho je nutno dbát

Je poučné vidět v souvislosti také pozice 1+4+7 stejně jako 2+5+8 a 3+6+9, protože v nich je možné poznat vývojové kroky. Jedna úroveň se totiž vytváří na druhé úrovni.


18.ANKH

5

3     4

6

 1        7        2 

8

 9 

1+2 - Dva současné podněty, energie nebo postoje, které se navzájem blokují, mezi nimiž jsem ukřižovaný

3 - Dřívější příčiny

4 - Příčiny, které tento stav vyvolaly

5 - Vyšší poznání

6 - Nutné důsledky

Za předpokladu, že bylo dosaženo poznání (5) a byly vyvozeny důsledky (6), následuje...

7 - Další krok

8 - Překvapivé zkušenosti

9 - Výsledek


19.TAJEMSTVÍ VELEKNĚŽKY

(Tento výklad je inspirován kartou Velké Arkány - II Velekněžka)

4    3    5

1+2

6   9   7

8

1+2 - Kříž na její hrudi ukazuje téma, o něž tu jde, v podobě dvou hlavních impulzů, které se vzájemně mohou zesilovat nebo oslabovat

Karty 4,3 a 5 odpovídají třem měsíčním fázím její koruny a ukazují vlivné síly které tu působí:

3 - Úplněk představuje současný hlavní vliv

4 - Přibývající Měsíc je síla jejíž vliv roste

5 - Ubývající Měsíc je síla jejíž vliv slábne

Sloupy (6 a 7) po obou stranách odhalují:

6 - Co se skrývá v temnotách. Co už je tady, ale co (ještě) vědomě nevnímám, ale co už možná tuším nebo čeho se obávám. Síla pohánějící nás nevědomě.

7 - Co je na světle. Co lze jasně rozpoznat, očekávat a co se obvykle také kladně hodnotí.

Měsíční bárka u jejích nohou ukazuje:

8 - Kam cesta spěje a co přijde dál

9.karta, Kniha Tajného vědění, se ponechá rubem vzhůru. Otočí se až nakonec. Pokud je to karta Velké Arkány - prozrazuje nám tím nějaké TAJEMSTVÍ. Jedná-li se o kartu Malé Arkány - pak se zase zakryje. V tom případě si Velekněžka tajemství ponechala.


20.LEMNISKÁTA

2               6

1             7+3             5

8               4

1+5 - Největší vzdálenost- největší rozdíl, proti sobě působící síly

3+7 - Dotyk - společné, shoda, případně výchozí bod smíření

2+6 - úmysl, vůle, cílový směr

4+8 - vnitřní puzení, instinktivní hnací síla


21.IDEÁL A SKUTEČNOST

1

5             6

2      9      3

8   4   7

Téma

1 - Téma o které jde - vědomý aspekt

9 - Téma o které jde - nevědomý aspekt

Základna

4 - Základna na níž stojím

7 - Čin, kterým lze posílit základnu

8 - Poznatek či pochopení, kterým lze posílit základnu

Cíl

2 - Dosažitelný cíl

5 - Jeho vyšší smysl

3 - Naděje a obavy

6 - Neočekávané vlivy


22.HRA NA BLÁZNA

Napřed se ze hry vyjme karta Velké Arkány - 0 Blázen. Ze zbývajících 77 vytáhneme 12 karet, které opět zamícháme společně s kartou Blázna. Po zamíchání vyložíme všech 13 karet vedle sebe do řady:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

Blázen označuje tento okamžik v současnosti. Všechny karty ležící před ním se vztahují k minulosti. Karty, které následují se vztahují k budoucnosti. Stojí-li Blázen na 1.místě ve výkladu, znamená to, že je tazatel na začátku nějakého procesu. Stojí-li Blázen na posledním 13.místě, značí to konec jedné životní etapy.


 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář