Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tarotový slovník - H

H

halucinace - sluchové, zrakové nebo hmatové vnímání předmětu ve chvíli, kdy tento předmět není přítomen nebo není v normálním dosahu smyslového vnímání. Tento termín rovněž označuje vnímání, jež není v souladu s pohledem na skutečnost, který společnost všeobecně zastává. O kolektivní halucinaci se mluví tehdy, když ji zároveň podlehnou dva jedinci nebo postihne větší počet lidí, kteří jsou v danou dobu pohromadě.

haruspicum - způsob předpovídání budoucnosti, který byl velmi rozšířen u mnoha národů ( v Římě haruspikové ). Využívaly se při něm játra obětovaného zvířete, která vyňal speciálně vzdělaný kněz. Podle tvaru jater se pak sestavovaly prognózy do budoucnosti.

Haruspikové - etruští věštci, kteří získávali informace o budoucnosti zkoumáním vnitřností obětovaných ptáků, především jejich jater.

joga.jpgHathajóga - odvětví jógy, které se zabývá téměř výhradně tělesnými cvičeními. Když hovoříme o józe, máme téměř vždy na mysli hathajógu.

Henoch - postava ze Starého zákona. Byl dědečkem Noemovým a žil tři sta šedesát pět let.Na konci svého života byl Henoch přijat Bohem přímo do nebe. Je pokládán za vynálezce písma a matematiky.

Henochický jazyk - jazyk neznámého původu, který má vlastní gramatiku. Mág John Dee a jeho asistent Edward Kelley používali toho jazyka při svých magických rituálech. tímto jazykem vyvolávali anděla, který jim pak v něm sděloval poselství. Vyvinul se z něho vlastní magický systém. Záznamy Johna Dee o těchto operacích jsou dnes uloženy v knihovně Britského muzea v Londýně. Henochický jazyk měl pro mágy vždy velkou přitažlivost, například na Golden Dawn a Aleistera Crowleyho.

hereze - z řečtiny pocházející slovo, synonymum kacířství

hermafrodit - bytost ( zvíře nebo člověk ), jenž má obojí pohlaví, obojetník. V magických a esoterických představách hermafrodit ztělesňuje spojení protikladů (dualismus).

hermeneutika - filologická a filosofická nauka o metodách správného chápání a výkladu textů, zejména náboženských, právních a filosofických, popřípadě uměleckých děl.

Hermes - jméno posla bohů z řecké mytologie. Byl synem Dia a Maii. Hermés byl bohem moudrosti, obchodníků, zlodějů a podvodníků

Hermes TRISMEGISTOS - Znamená tolik co "třikrát veliký Hermes". Je pokládán za zakladatele okultních věd. Hermes Trismegistos má mnoho rysů boha Thovta, egyptské analogie řeckého boha Herma.

hermetika - název učení, které se údajně opírá o řeckého boha Herma. Jde přitom o spisy, které pocházejí hlavně z Řecka a které se zabývají mystikou a okultismem. Přesný původ těchto spisů není dosud jasný, protože jich je příliš mnoho a naví pocházejí z různých období.

hexagram - jiný název pro šesticípou hvězdu, známou také jako "židovská" nebo "Davidova hvězda". Symbolizuje především spojení ohně a vody - představují je oba trojúhelníky, kromě toho je symbolem makrokosmu ( všehomíra, Boha ). Jednotlivé hroty jsou řazeny k planetám. Spolu s pentagramem patří asi k nejznámějším magickým symbolům.

hierarcha - vysoký církevní hodnostář

hierofant - slovo pocházející z řečtiny, jež označuje osobu znalou posvátných mystérií. Je to jakýsi kněz, který je schopen vysvětlit účastníkům mystérií jejich význam; nejvyšší kněz

hieroglyf - značka obrázkového staroegyptského písma. V překladu slovo "hieroglyf" znamená "svatý znak".

hinduismus - systém náboženského přesvědčení a společenských zvyklostí, především v Indii. Víru v Boha nevyžaduje. Je znám svým náboženským textem Bhagavadgíta.

hokus-pokus - překroucení slov, která pronáší katolický kněz při svátosti oltářní ve chvíli, kdy se chléb proměňuje v Páně. Latinsky znějí: "Hoc est corpus meum" ( Toto je tělo mé ).

Homunkulus - latinské označení uměle vytvořeného člověka, který je probuzen k životu například magickými prostředky. Příkladem je Golem, románová postava vytvořená anglickou spisovatelkou Margret Shelleyovou v knize "Frankenstein aneb moderní Prometheus" (1818).

humanismus - myšlenkový směr oživující antické ideály lidství, hodnotu člověka a lidskosti.

hypnóza - uměle vyvolaný stav uvolnění a soustředění, podobný spánku, ale ne s ním totožný, při kterém se stávají přístupnější hlubší vrstvy vědomí. Zhypnotizovaná osoba se pak nechá snadno ovládat podněty přicházejícími z vnějšku - v tomto stavu například přijme příkazy, které pak po probuzení z hypnózy poslušně plní, nebo se stane necitlivou vůči bolesti.

hysterie - vzrušený emoční stav, který je v rozporu s konvenčním společenským chováním; v některých kulturách se vyskytuje jako občasná přijatelná forma uvolnění ze stresu. Ve své nejzávažnější formě se hysterie stává zdravotní poruchou. K davové hysterii, která postihuje skupiny lidí, u nichž se projevují podobné hysterické příznaky, může docházet ve stresujících situacích nebo prostředích. Nejčastěji se vyskytuje v uzavřených společenstvích, jako jsou izolované vesnice, továrny, sirotčince a kláštery.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář