Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tarotový slovník - K

K

Kabala - mystická větev judaismu, později rozvinutá křesťanskými ezoterními praktiky do podoby primárního výukového prostředku západních mystérií.  Převážně židovský soubor učení, která se z velké části opírají o mystický výklad Starého Zákona. Kabala zahrnuje i magické a různé jiné okultní i světské prvky, které se přenášejí z generace na generaci jako důsledně střežené tajemství. Je spojena s výkladem TAROTOVÝCH KARET. 

  •  Kabala je starobylá ezoterická a magická nauka vycházející z židovské tradice a nabízející hlubokou moudrost a duchovní poučení. Slovo "kabala" je odvozeno z hebrejského výrazu znamenajícího "obdržet".
  • Základem kabaly je Strom života - plán veškerého vesmíru pokoušející se odhalit všechny navzájem propojené rysy veškerého života. Hlavní tradice židovské mystiky je založená na knihách Sefer Jecira Zohar, které obsahují esoterické interpretace Tory. Prvky z kabaly silně ovlivnily západní magii a angelologii.

karma - zákon příčin a následků, který se podle zákonů reinkarnace přenáší do dalších budoucích životů.

Keltský kříž - jeden z nejpopulárnějších a nejstarších výkladů tarotových karet. A.E.Waite se o této metodě poprvé zmínil roku 1910, ale o jejím původu je známo jen málo. Uspořádání karet má podobu mystického kamenného kříže, jaké se nacházejí např. v Irsku. Karty se rozkládají do tvaru kříže s vertikálním sloupem symbolizujícím duchovní pouť člověka.

Kirlianova fotografie - vysokonapěťová, vysokofrekvenční bezčočková "fotografická" metoda, kterou v roce 1939 vynalezl sovětský inženýr Semjon Davidovič Kirlian. Touto technikou se zaznamenává na fotografický film elektrická "KORÓNA", záření, vyvolané ionizací pole kolem osoby nebo objektu.

Konfucianismus - filosofická soustava během doby různě doplňovaná a obměňovaná (zejména v Číně), zdůrazňující sebezdokonalování, úctu níže postavených k vyšším a odpovědnost výše postavených k podřízeným.

krizové zjevení - případ, kdy se jinému jedinci - často vzdálené milované osobě - zjeví někdo, kdo právě čelí nějaké krajní situaci, jako je například nebezpečí smrti.

kryptomnézie - skrytá nebo nevědomá paměť, která způsobuje, že se člověku vybavují podrobnosti nějaké události, knihy či filmu, aniž si je vědom, že jde opravdu o vzpomínku. Dá se jí často vysvětlit konkrétní paranormální zážitek.

Kůr - kterýkoli z devíti andělských řádů

Kvintesence - dodatečné sčítání čísel všech odkrytých karet, kdy vznikne křížový součet, který je buď jednomístný, anebo menší než 22.