Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tarotový slovník - P

 

 P

Pantakl, pentakl - magický nástroj, obvykle dřevěný nebo kovový disk s vyrytým či namalovaným Pentagramem na povrchu (případně i s jinými symboly). Vyjadřuje mágovu vůli navodit změnu v hmotném světě.  

  • magický předmět nebo talisman - zpravidla ve tvaru disku a užívaný jako symbol živlu země.univerzalni-pentakl.jpg
  • Jedna ze čtyř barev Tarotu - někdy se jí říká též mince nebo disky.
  • Slovo je odvozeno od středověkého latinského výrazu pentaculum spojeného se slovem pentagram neboli pěticípá mystická a magická hvězda.

padlí andělé - andělé, kteří byli vyhnáni z ráje

Papi - množné číslo latinského slova papa (papež, otec, biskup). Prvních 35 karet tarotové sady Minchiate Etruria nese název "papi". Tyto listy jsou označeny římskými číslicemi. Smyslem označení bylo spíš než cokoli mystického zdůraznění spřízněnosti s křesťanstvím. Může se ale rovněžjednat o zkomoleninu latinského zvolání "Papae!" ve významu "Úžasné!" nebo "Jak podivné!".

paranormální - tímto výrazem se označují síly nebo jevy, které z pohledu pozorovatele působí za hranicemi známých přírodních a vědeckých zákonů a vzpírají se pokusům o jejich prozkoumání a vysvětlení.

paranormální orientační smysl zvířat - schopnost zvířat  překonávat při hledání svých majitelů velké vzdálenosti přes zcela neznámé území, kde je orientuje spíše paranormální schopnost mimosmyslového vnímání živočichů než jakýkoli známý druh smyslové dispozice.

parapsychologie - vědecké studium chování a jiných jevů, které nemohou být vysvětleny nebo popsány běžnými psychologickými metodami a na základě známých fyzikálních zásad.

Pasiáns - (z fr. Patience - trpělivost) -  karetní hra, zpravidla pro jednu osobu. Ke hře se používá jeden nebo dva balíčky karet. Cílem hry je obvykle vyložit všechny karty (od nejnižší - eso - po nejvyšší) podle daných pravidel. Pasiáns vznikl v 17. století ve Francii jako hra, kterou provozovala zejména aristokracie. Na počátku 19. století se společně s napoleonskými válkami hra rozšířila po celé Evropě. Vykládání pasiánsu lze také považovat za určitý druh věštění.

Pergamen - zvířecí kůže (obvykle ovčí, kozí nebo telecí) upravená k psaní; listina z kůže (pergamen byl znám už v 6.stol. př. Kr. v Perzii, v Římě se ho užívalo od 1.stol. po Kr.)

petice - psaná prosba o pomoc adresovaná vyšší autoritě.

planetární - náležející planetám slunečního systému. Sedm klasických planet včetně Luny a Slunce

planšeta - zařízení používané při seancích ke komunikaci s duchy. Malá destička srdcovitého tvaru vybavená dvěma kolečky a opatřená na špičce otvorem, do něhož je vsazena tužka, se pohybuje nad listem papíru. Když jedinec či více osob položí na destičku zlehka prst, planšeta se uvede do pohybu a tužka zapisuje na papír zprávu.

pohyby stolku - jev, k němuž dochází během spiritistické seance, kdy se stolek, u něhož její účastníci sedí, začne zřetelně pohybovat - může se dokonce vznášet ve vzduchu a otáčet se. Předpokládá se, že k tomuto pohybu dochází bez jakéhokoli lidského přičinění, i když obvyklá praxe počítá s tím, že účastníci seance pokládají špičky prstů zlehka na desku stolu.

poltergeist - jev související s PSYCHOKINEZÍ předmětů a jejich pozorováním, dříve připisovaný "hlomozivým", "hřmotícím" duchům. Projevy této činnosti se často spojují se stresovanými pubertálními  jedinci.

posedlost - jev, kdy se netělesná bytost (božská, démonická či jiná) zmocní těla jiného jedince, takže se jeho normální osobnost do značné míry nahradí duchem, který do ní vstoupí. V mnoha kulturách věřící dosahují spojení s božstvem prostřednictvím rituálů, jako jsou zpěv a tanec, které zvyšují jejich emoční prožitek a přivádějí je do stavu transu, v němž jsou účastníci náchylní právě k posedlosti. Posedlost postihuje i některá média ve chvíli, kdy předávají sdělení duchů. V křesťanském výkladu se posedlost chápe jako nevítaná změna chování u předtím normální osoby, která se pak začne chovat násilně, protispolečensky a rouhačsky. Tvrdí se, že v takovém případě jde o posedlost Ďáblem či démony. 

Poslední soud - podle biblické tradice se tato událost uskuteční po druhém příchodu Krista a vzkříšení z mrtvých. Bůh bude soudit všechny lidi podle jejich skutků v životě a podle toho zpečetí jejich osudy.

prekognice - "Druhé vědomí" - vize konkrétních budoucích dějů, které nelze předvídat či vyvozovat normálními postupy. Šedesát procent takových vizí se objevuje ve snu.     

Projekce - je podvědomý proces, díky němuž vidíme v osobě nebo věci nejrůznější zkušenosti, možnosti, nedostatky, nenávisti nebo lásky, jež ve skutečnosti náležejí nám samým. Vytváříme si kolem sebe svět složený z postav, mýtů, hrdinů a zloduchů, kteří jsou součástí jednoho velkého divadla ukrytého v hlubinách našeho vlastního nitra.

proroctví - předpověď budoucích událostí; akt, který je někdy inspirován bohy nebo jinými nadpřirozenými bytostmi.

proutkařství - starobylá forma věštění, používaná při hledání vodních zdrojů a minerálů, někdy dokonce i v kriminalistice. Proutkaři obvykle používají virguli (většinou vidlici v podobě písmene Y), někdy i kyvadlo; obojí se nad hledaným zdrojem začne náhle a výrazně pohybovat.

předsmrtný zážitek - takové zážitky se vyskytují u lidí, kteří jsou klinicky mrtví anebo už téměř mrtví, ale pak zcela neočekávaně "ožijí". Charakterizuje je pocit vrcholného poklidu, představa opuštění fyzické schránky (jako například při zážitku mimo tělo) a sledování toho, co se kolem ní děje - takové údaje lze často později ověřit; dále pocit, že se člověk pohybuje po temné cestě nebo prochází zvláštním tunelem, zahlédne v dálce jasné světlo a vydává se za ním. Lidé rovněž hlásí, že při tom hodnotili svůj život z vyšší roviny chápání, že se pak vynořili v blízkostinetělesné bytosti vyzařující neskonalou lásku, že se setkali se zemřelými příbuznými nebo s náboženskými postavami. Lidé, kterým byl dopřán takový prožitek, mohou také někdy přesně předpovídat budoucí události.

předtucha - obecný pocit nebo dojem, že brzy dojde k nějaké blíže neurčené události, většinou ničivé povahy, přestože normální prostředky žádné informace v tomto směru neposkytují.Předtuchy většinou signalizují tragédie, které hrozí velkými ztrátami na životech, často dětských.

přízrak - forma ducha nebo zjevení; může to být i neživotný předmět.               

pseudoepigrafy - protestantský název pro Apokryfy, ale s dalšími texty.  

PSÍ - obecný termín používaný v parapsychologii k označení paranormálních jevů a schopností lidí i zvířat. 

Psyché - v řecké mytologii byla Psyché perzonifikací duše. Dnes se termín užívá k označení lidské duševní stránky. Je odvozen z řeckého slova znamenajícího "vzduch, dech, život, duch".

psychokineze - pohyb vnější hmoty a energie v prostoru a čase, údajně způsobený pouze mentálním působením nějaké osoby bez zapojení přirozených fyzikálních sil. Může být vyvolán úmyslně nebo spontánně.

psychometrie - forma věštění, při níž si osoba s paranormálními schopnostmi opatřuje fakta o událostech a lidech hmatovým kontaktem s neživými předměty, které jsou s nimi nějak spojeny.       

Puer - latinský výraz značící dítě. V jungovské psychologii se používá termín puer aeternus (mytické věčné dítě) , čímž se označuje člověk, jehož psychologický vývoj nepřesáhl hranici dospívání.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář