Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tarotový slovník - Z

Z

Základní číslo - jedná se o  číslo symbolizující nejvyšší dokonalost. Vznikne sečtením všech ostatních čísel, která se objeví při numerologickém výkladu. Základní číslo v sobě skrývá celkovou odpověď na otázku položenou při výkladu.

zaklínání - výzva nadpřirozeným silám, obvykle verbální, ale někdy i psaná, aby poškodily či zničily nějakou osobu či věc. Magický úkon sloužící k přivolání, poutání a odesílání, případně zahánění evokovaných astrálních bytostí.

Zarathuštra - perský prorok 6.století před Kristem, zakladatel zoroastrismu - náboženství s důrazem na dualistický zápas mezi dobrem a zlem. Byl prvním prorokem hlásajícím, že spásy mohou dojít i lidé neurozeného původu, nejenom velikáni lidstva.

zaříkadlo - formule s kouzelným účinkem.

zasvěcení - (iniciace) - proces, jímž se čekatel zasvěcení, neofyt, uvádí do tajemství určitého esoterního systému.

zázrak - mimořádná a obvykle vítaná událost, která očividně není v souladu se známými zákony přírody, a proto se připisuje nějakému nadpřirozenému původci. Za konatele zázraků jsou často pokládáni křesťanští světci.

 zážitek mimo tělo - spontánní nebo uměle navozený prožitek, při němž vědomé Já opouští svoje fyzické tělo a dívá se na něj zvenčí, přičemž někdy vidí nebo slyší osoby, místa či předměty (popřípadě se mu vynořují v paměti), které jsou jinak mimo dosah normálních smyslových kanálů, a občas uskutečňuje "cesty" do velmi vzdálených míst či dokonce jiných světů. Při takových zážitcích se výrazně zvyšuje objem vědomí a vnímavost.

zednářství - (plným názvem Svobodné zednářství) - celosvětové , vnitřně diferencované hnutí, které lze velmi obecně charakterizovat jako novodobé osvícenství a novodobý humanismus.

zen-buddhismus - dnes velmi rozšířené a popularizované odvětví čínsko-japonského buddhismu, taoismu a dalších prvků východního esoterismu.

zend-avesta - posvátné písmo zoroastrismu, obsahující náboženství "zend", psané v jazyce starého Íránu, zachované v řadě jazyků střední Asie.

zhasínání pouličních lamp - jev, kdy někteří jedinci dokáží údajně vyvolat - ať už řízeně, nebo spontánně - zhasínání pouličních lamp, a to zjevně PARANORMÁLNÍ cestou. Tato schopnost se také uvádí v souvislosti s vypínáním jiných zdrojů osvětlení, rádií, časových měřičů, kontrolních zařízení apod...

zimzum - kabalistický pojem vyjadřující jednu z počátečních fází procesu božího tvoření, totiž "stažení se" Absolutna, jeho "sebeomezení".

zjevení -  nenadálý nebo dramatický výskyt osoby nebo zvířete, který se vymyká standardnímu smyslovému vnímání pozorovatele. Vyskytovat se mohou i neobvyklé zvuky, pachy, teplotní změny a pohyby předmětů. Pozorovatel spatří zjevení ponejvíce pouze jednou a jen letmo, a to v živoucí podobě a dobovém oblečení. Zjevují se živé osoby i lidé mrtví (takovým se říká DUCHOVÉ). Většina zjevení před něčím varuje nebo naopak přináší povzbuzení, některá přinášejí důležité informace.  

Zlatý úsvit, Řád Zlatého úsvitu - Jedna z nejvlivnějších okultistických skupin, kterou v roce 1888 založil William Wynn Westcott, lékař a mistr svobodného zednářství. Jeho společníkem byla originální postava viktoriánské společnosti jménem Samuel Mathers. Ten čerpal z mnoha různých ezoterických proudů a spojil egyptskou magii se středověkými magickými texty a východními ezoterickými naukami, aby vytvořil fungující magický systém. Jeho součástí se stala i kabala.

znamení - magický nebo nadpřirozený jev, který je klíčem k poznání budoucích dějů, dobrých i zlých. V britské a evropské tradici se věří, že objeví-li se nablízku určitý druh psa či ptáka nebo zahyne-li strom či začne nepatřičně shazovat listí, může to znamenat, že v rodině někdo zemře. 

Zohar - (též Sohar) - vícesvazkové hebrejsky psané kabalistické dílo, jehož název znamená "lesk", (někdy též "Sefer ha Zohar", tj. Kniha lesku). Dílo je pokládáno za stěžejní kabalistickou publikaci; obsáhle analyzuje především esoterní stránky Starého zákona.

Zombie - v náboženství VÚDÚ mrtvé tělo bez duše, jež bylo oživeno knězem, který údajně vnikne do hrobu, ještě než se tělo začne rozkládat, a odvede je odtud jako svého otroka. 

Zoroastrismus - monoteistické náboženství ve starověké Persii, které v 6. stol. př. n. l. založil Zarathuštra (Zoroaster). V 19. století se rozšířilo mezi okultisty v podobě dualistické kosmologie vycházející z principu věčného boje pravdy se lží. 

 

  Ž              

Živly - Čtyři "živly" používají astrologové a jungovská psychologie. Astrologové dělí znamení na ohnivá (Beran, Lev, Střelec), vzdušná (Blíženci, Váhy a Vodnář), vodní (Rak, Štír a Ryby) a zemská (Býk, Panna a Kozoroh). Jung je spojoval se základními způsoby poznávání světa - oheň podle něj souvisel s intuicí, vzduch s myšlením, voda s city a země s vnímáním. Jednotlivé živly představují také lidské vlastnosti.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář